HOTEL** PIENINY
ul. Kanada 38
34-441 Niedzica
tel. +48 18 26 29 383
tel. +48 604 671 976
hp.hotelpieniny@gmail.com
marketingniedzica@gmail.com
 
 
 
DOM WYPOCZYNKOWY POD TABOREM
os. Pod Taborem 2
34-441 Niedzica
tel. +48 18 26 29 382
tel. +48 604 671 976
dw.podtaborem@gmail.com
marketingniedzica@gmail.com
 
 
 
ZESPÓŁ REKREACYJNY POLANA SOSNY
tel. +48 18 334 77 60
tel. +48 18 262 94 03
tel. +48 519 33 71 24
 

Wąwóz Homole

Wąwóz Homole - rezerwat przyrody znajdujący się w Małych Pieninach, w pobliżu Jaworek.

 

 Płynący dnem potok Kamionka wyżłobił w wapiennym podłożu fantastyczne turnie oraz strome, dochodzące do 120 m wysokości ściany skalne. Możemy tu podziwiać wyjątkową naskalną roślinność o charakterze  pierwotnym. Natomiast górnej części osuwisko porośnięte jest lasem świerkowym. Wąwóz już od XV w. znany był jako miejsce poszukiwania skarbów. Homole wymieniane są w testamencie Piotra Wydżgi - jednego z XVII-wiecznych poszukiwaczy. W 1736 roku odkryto tu szyb, a w nim narzędzia górnicze. Z Homolami związane są liczne legendy o zaklętych skarbach.