HOTEL** PIENINY
ul. Kanada 38
34-441 Niedzica
tel. +48 18 26 29 383
tel. +48 604 671 976
hp.hotelpieniny@gmail.com
marketingniedzica@gmail.com
 
 
 
DOM WYPOCZYNKOWY POD TABOREM
os. Pod Taborem 2
34-441 Niedzica
tel. +48 18 26 29 382
tel. +48 604 671 976
dw.podtaborem@gmail.com
marketingniedzica@gmail.com
 
 
 
ZESPÓŁ REKREACYJNY POLANA SOSNY
tel. +48 18 334 77 60
tel. +48 18 262 94 03
tel. +48 519 33 71 24
 

Przełom Białki koło Trybsza

Przełom Białki koło Trybsza - rezerwat przyrody obejmujący krótki przełom rzeki pomiędzy skałką Obłazową, a Kramnicą.


 
Rejon ten został objęty ochroną w 1959 roku. Ochronie podlega głównie reliktowa roślinność naskalna przybyła z nurtem Białki z Tatr i walory krajobrazowe tego miejsca. Rzeka Białka poniżej przełomu wpada dwoma ramionami do Zalewu Czorsztyńskiego. W rezerwacie znajduje się również Jaskinia w której odkryto kilkadziesiąt zabytków kamiennych z muszli, kości i rogu.